Chirurgia stomatologiczna

pg02Chirurgia stomatologiczna to szereg zabiegów obejmujących swym zakresem obszar jamy ustnej a jednocześnie wspierających także inne dziedziny stomatologii np. endodoncję implantologie.
W Klinice Soldent jesteśmy w stanie wykonać wszystkie zabiegi, które nie wymagają leczenia szpitalnego. Pracujemy w znieczuleniu miejscowym, z użyciem tylko preparatów uznawanych na świecie jako najskuteczniejsze i najbezpieczniejsze. W przypadku silnego strachu przed zabiegiem rekomendujemy również sedację anestezjologiczną.

Najpowszechniejszym zabiegiem z zakresu chirurgii stomatologicznej jest usunięcie zęba czyli ekstrakcja. Do tego rozwiązania uciekamy się, kiedy leczenie zachowawcze przestaje być możliwe. W przypadkach bardzo mocnego zniszczenia tkanek zębowych konieczne może być usunięcie pozostałych części zęba, by nie dopuścić do powikłań zapalnych. W niektórych przypadkach możliwe jest częściowe wykorzystanie pozostałych ścianek zęba do zaopatrzenia protetycznego (korony).

 

Chirurdzy szczękowi Soldent wykonują zabiegi takie jak:

 

00000004

 • OPERACYJNE USUWANIE ZĘBÓW ZATRZYMANYCH

Ząb zatrzymany to taki ząb, którego korona jest częściowo lub całkowicie przykryta tkanką kostną. To zabieg bardziej skomplikowany , niż zwykła ekstrakcja, lecz dzięki umiejętnościom naszych specjalistów nie stanowi dla pacjenta większej uciążliwości, a odpowiednie zaopatrzenie rany przyspiesza prawidłowe gojenie.

 

 

 

 

14

 • USUWANIE ZMIAN ZAPALNYCH I RESEKCJA WIERZCHOŁKA KORZENIA

Jest to zabieg polegający na odcięciu wierzchołka korzenia z równoczesnym usunięciem zmian zapalnych i zabezpieczeniem korzenia przed ponownym powstaniem stanu zapalnego. Stosuje się go w przypadku dużych zmian zapalnych około wierzchołków korzeni oraz braku możliwości prawidłowego leczenia endodontycznego. Wykonywany najczęściej w zębach jednokorzeniowych.

 

 

 

 

 

 

 

 

wedzidlo1

 • PODCIĘCIE LUB PLASTYKA WĘDZIDEŁKA

W wyniku nieprawidłowości w budowie tej błony śluzowej, może dojść do wad wymowy (w przypadku wędzidełka języka). Wówczas stosuje się zabieg chirurgiczny, nazywany podcięciem wędzidełka. Wędzidełko jest to fałd łączący dwa elementy i ograniczający ich ruchomość.

 

 

 

 

wytluszczenie_torbieli

 • WYŁUSZCZENIE TORBIELI

Zdarza się, że w wyniku nieprawidłowego rozwoju zęba powstaje torbiel – ograniczona przestrzeń wypełniona płynem. Rośnie ona wolno, przez bardzo długi czas nie dając żadnych objawów. Skuteczną formą leczenia tego typu dolegliwości jest zabieg chirurgiczny – polegający na mechanicznym wyłuszczeniu torbieli łącznie z nabłonkiem, a następnie wypełnieniu otworu w tkance kostnej materiałem kościozastępczym lub kością własną – naturalną. Po zabiegu zaleca się wykonanie badania histopatologicznego usuniętych tkanek wraz z długotrwałą częstą obserwacją niepokojących objawów.

 

 • HEMISEKCJA I RADEKTOMIA

Dotyczy zębów wielokorzeniowych, gdy nie ma możliwości prawidłowego przeleczenia jednego z kanałów. Radektomia polega na odcięciu całego problematycznego korzenia, zaś hemisekcja to usunięcie połowy zęba wraz z jednym z korzeni – pozostała część zostaje odbudowana za pomocą korony protetycznej.

Ponadto wykonujemy zabiegi:

 • plastyka połączenia ustno-zatokowego;
 • odsłonięcie zęba zatrzymanego z naklejeniem zamka ortodontycznego;
 • leczenie ropni;
 • leczenie przetok wewnątrzustnych i zewnątrzustnych;
 • chirurgia przedprotetyczna;
 • chirurgia tkanek przyzębia;

 

Piezosurgery-300x285

Technologia Piezosurgery

 • Oryginalna technologia PIEZOSURGERY znacznie zwiększa możliwości kliniczne w chirurgii.
 • Dzięki kontrolowanym, trójwymiarowym drganiom ultradźwiękowym piezosurgery znajduje szerokie zastosowanie w chirurgii stomatologicznej i szczękowej, implantologii, periodontologii oraz mikrochirurgii ortodontycznej.
 • Pozwala przezwyciężyć ograniczenia w precyzji wykonywania zabiegu zwiększając jednocześnie bezpieczeństwo śródoperacyjne.

 

 

240x240

Siro Laser

 • Lasery na dobre wypierają klasyczne narzędzia stosowane w chirurgii. Zalety ich można wymieniać długo: mniejsza inwazyjność i bolesność zabiegów, wysoka precyzja, lepsza koagulacja, mniejsze krwawienie, przyspieszone gojenie ran, redukcja powstawania blizn, czy nawet eliminacja konieczności stosowania szwów.