Drodzy pacjenci

Informujemy, że do celów prawidłowego prowadzenia dokumentacji medycznej pacjentów a także potwierdzenia uprawnień do uzyskania świadczeń medycznych pracownicy recepcji Kliniki Estetycznej Ortodoncji i Implantologii Soldent będą ustalać tożsamość pacjenta na podstawie dowodu tożsamości ze zdjęciem.