The examples of treatment

Example 1 – porcelain brackets with 2 extracted teeth

Before treatment and afterwards

metamorfozy-1a metamorfozy-1b

metamorfozy-2a metamorfozy-2b

metamorfozy-3a metamorfozy-3b

metamorfozy-4a

Example 2 – simple lingual brackets

At the beginning of the treatment and after one year

Buccal rotated upper cuspids

Slight anteriors crowding

Example 3 – INCOGNITO lingual brackets with 2 extracted teeth

At the beginning of the treatment

After 1 month (of extraction) and after 2 months

After treatment

Example 4 – porcelain brackets

Before treatment and afterwards

And the treatment looked like this:

Example 5 – INCOGNITO lingual brackets with 2 extracted teeth

Before treatment, after 4 months, after treatment

Before and after

Example 6 – appliance with 2 extracted bicuspids in the lower arch

Before treatment

After treatment

Example 7 – porcelain and metal brackets treatment

Porcelain brackets treatment in maxillary, metal brackets treatment in mandible with surgical mandible protrusion

Before treatment

After surgery

After tretment

Example 8 – with micro impant

Micro implant to straighten the median line and posteroclusion correctness

Before treatment

 

 

After treatment

Example 9 – INCOGNITO system treatment

Incognito system treatment – 2 arches, treatment time: 20 months

Before treatment

 

 

After treatment

Example 10 – porcelainn brackets treatment

Porcelain brackets treatment with 2 extracted bicuspids

Before treatment

 

After treatment

Example 11

Before treatment

During

After treatment

Example 12 – without extraction

Without extraction – inserting anterior to the lower arch

Before treatment

After treatment

Example 13 – metal brackets

Metal brackets, 4 extractions, treatment time: 2 years

Before treatment

After brackets placement

After treatmnet

Example 14 – INCOGNITO system treatment

 

Metamorfoza 1 – aparat porcelanowy, z usunięciem 2 zębów

Przed leczeniem i po leczeniu:

metamorfozy-1a metamorfozy-1b

metamorfozy-2a metamorfozy-2b

metamorfozy-3a metamorfozy-3b

metamorfozy-4a

Metamorfoza 2 – aparat językowy prosty

Na początku leczenia i po roku

Policzkowo ułożone górne kły:

Niewielkie stłoczenie siekaczy:

Metamorfoza 3 – aparat językowy incognito, z usunięciem 2 zębów

Na początku leczenia

Po miesiącu (po ekstrakcji) i po 2 miesiącach:

Po leczeniu:

Metamorfoza 4 – aparat porcelanowy

Przed leczeniem i po leczeniu

A tak wyglądało leczenie:

Metamorfoza 5- aparat językowy incognito, z usunięciem 2 zębów

Przed leczeniem, po 4 miesiącach, po leczeniu

Przed i po:

Metamorfoza 6 – aparat stały z usunięciem 2 przedtrzonowców na dole

Przed leczeniem

Po leczeniu

Metamorfoza 7 – leczenie aparatem porcelanowym i metalowym

Leczenie aparatem porcelanowym w szczęce, metalowym w żuchwie z chirurgicznym wysunięciem żuchwy. Czas leczenia 2 lata

Przed leczeniem

Po zabiegu chirurgicznym wysunięcia żuchwy

Po leczeniu

Metamorfoza 8 – z mikro implantem

Z mikro implantem do wyrównania linii posrodkowej i korekty tylozgryzu

Przed leczeniem

 

 

Po leczeniu

Metamorfoza 9 – leczenie aparatem incognito

Leczenie aparatem incognito -2 luki, czas leczenia 20 miesięcy

Przed leczeniem

 

 

Po leczeniu

Metamorfoza 10 – leczenie aparatem porcelanowym

Leczenie aparatem porcelanowym z usunięciem dwóch górnych czwórek

Przed leczeniem

 

Po leczeniu

Metamorfoza 11

Przed leczeniem

W trakcie

Po leczeniu

Metamorfoza 12 – bez ekstrakcji

Bez ekstrakcji – wprowadzenie do łuku siekacza dolnego

Przed leczeniem

Po leczeniu

Metamorfoza 13 – aparat metalowy

Aparat metalowy, z usunięciem 4 zębów, czas leczenia 2 lata

Przed leczeniem

Po założeniu aparatu

Po leczeniu

Metamorfoza 14 – aparat Incognito

Przed założeniem aparatu Po zdjęciu aparatu

Metamorfoza 1 – aparat porcelanowy, z usunięciem 2 zębów

Przed leczeniem i po leczeniu:

metamorfozy-1a metamorfozy-1b

metamorfozy-2a metamorfozy-2b

metamorfozy-3a metamorfozy-3b

metamorfozy-4a

Metamorfoza 2 – aparat językowy prosty

Na początku leczenia i po roku

Policzkowo ułożone górne kły:

Niewielkie stłoczenie siekaczy:

Metamorfoza 3 – aparat językowy incognito, z usunięciem 2 zębów

Na początku leczenia

Po miesiącu (po ekstrakcji) i po 2 miesiącach:

Po leczeniu:

Metamorfoza 4 – aparat porcelanowy

Przed leczeniem i po leczeniu

A tak wyglądało leczenie:

Metamorfoza 5- aparat językowy incognito, z usunięciem 2 zębów

Przed leczeniem, po 4 miesiącach, po leczeniu

Przed i po:

Metamorfoza 6 – aparat stały z usunięciem 2 przedtrzonowców na dole

Przed leczeniem

Po leczeniu

Metamorfoza 7 – leczenie aparatem porcelanowym i metalowym

Leczenie aparatem porcelanowym w szczęce, metalowym w żuchwie z chirurgicznym wysunięciem żuchwy. Czas leczenia 2 lata

Przed leczeniem

Po zabiegu chirurgicznym wysunięcia żuchwy

Po leczeniu

Metamorfoza 8 – z mikro implantem

Z mikro implantem do wyrównania linii posrodkowej i korekty tylozgryzu

Przed leczeniem

 

 

Po leczeniu

Metamorfoza 9 – leczenie aparatem incognito

Leczenie aparatem incognito -2 luki, czas leczenia 20 miesięcy

Przed leczeniem

 

 

Po leczeniu

Metamorfoza 10 – leczenie aparatem porcelanowym

Leczenie aparatem porcelanowym z usunięciem dwóch górnych czwórek

Przed leczeniem

 

Po leczeniu

Metamorfoza 11

Przed leczeniem

W trakcie

Po leczeniu

Metamorfoza 12 – bez ekstrakcji

Bez ekstrakcji – wprowadzenie do łuku siekacza dolnego

Przed leczeniem

Po leczeniu

Metamorfoza 13 – aparat metalowy

Aparat metalowy, z usunięciem 4 zębów, czas leczenia 2 lata

Przed leczeniem

Po założeniu aparatu

Po leczeniu

Metamorfoza 14 – aparat Incognito

Przed założeniem aparatu Po zdjęciu aparatu