Surgery

pg02Chirurgia stomatologiczna to szereg zabiegów obejmujących swym zakresem obszar jamy ustnej a jednocześnie wspierających także inne dziedziny stomatologii np. endodoncję implantologie. W Klinice Soldent jesteśmy w stanie wykonać wszystkie zabiegi, które nie wymagają leczenia szpitalnego. Pracujemy w znieczuleniu miejscowym, z użyciem tylko preparatów uznawanych na świecie jako najskuteczniejsze i najbezpieczniejsze. W przypadku silnego strachu przed zabiegiem rekomendujemy również sedację anestezjologiczną. Najpowszechniejszym zabiegiem z zakresu chirurgii stomatologicznej jest usunięcie zęba czyli ekstrakcja. Do tego rozwiązania uciekamy się, kiedy leczenie zachowawcze przestaje być możliwe. W przypadkach bardzo mocnego zniszczenia tkanek zębowych konieczne może być usunięcie pozostałych części zęba, by nie dopuścić do powikłań zapalnych. W niektórych przypadkach możliwe jest częściowe wykorzystanie pozostałych ścianek zęba do zaopatrzenia protetycznego (korony).

W klinice Soldent wykonujemy zabiegi takie jak:

 

00000004

 • OPERACYJNE USUWANIE ZĘBÓW ZATRZYMANYCH

Ząb zatrzymany to taki ząb, którego korona jest częściowo lub całkowicie przykryta tkanką kostną. To zabieg bardziej skomplikowany , niż zwykła ekstrakcja, lecz dzięki umiejętnościom naszych specjalistów nie stanowi dla pacjenta większej uciążliwości, a odpowiednie zaopatrzenie rany przyspiesza prawidłowe gojenie.         14

 • USUWANIE ZMIAN ZAPALNYCH I RESEKCJA WIERZCHOŁKA KORZENIA

Jest to zabieg polegający na odcięciu wierzchołka korzenia z równoczesnym usunięciem zmian zapalnych i zabezpieczeniem korzenia przed ponownym powstaniem stanu zapalnego. Stosuje się go w przypadku dużych zmian zapalnych około wierzchołków korzeni oraz braku możliwości prawidłowego leczenia endodontycznego. Wykonywany najczęściej w zębach jednokorzeniowych.         wedzidlo1

 • PODCIĘCIE LUB PLASTYKA WĘDZIDEŁKA

W wyniku nieprawidłowości w budowie tej błony śluzowej, może dojść do wad wymowy (w przypadku wędzidełka języka). Wówczas stosuje się zabieg chirurgiczny, nazywany podcięciem wędzidełka. Wędzidełko jest to fałd łączący dwa elementy i ograniczający ich ruchomość.         wytluszczenie_torbieli

 • WYŁUSZCZENIE TORBIELI

Zdarza się, że w wyniku nieprawidłowego rozwoju zęba powstaje torbiel – ograniczona przestrzeń wypełniona płynem. Rośnie ona wolno, przez bardzo długi czas nie dając żadnych objawów. Skuteczną formą leczenia tego typu dolegliwości jest zabieg chirurgiczny – polegający na mechanicznym wyłuszczeniu torbieli łącznie z nabłonkiem, a następnie wypełnieniu otworu w tkance kostnej materiałem kościozastępczym lub kością własną – naturalną. Po zabiegu zaleca się wykonanie badania histopatologicznego usuniętych tkanek wraz z długotrwałą częstą obserwacją niepokojących objawów.

 • HEMISEKCJA I RADEKTOMIA

Dotyczy zębów wielokorzeniowych, gdy nie ma możliwości prawidłowego przeleczenia jednego z kanałów. Radektomia polega na odcięciu całego problematycznego korzenia, zaś hemisekcja to usunięcie połowy zęba wraz z jednym z korzeni – pozostała część zostaje odbudowana zapomocą korony protetycznej.

Ponadto wykonujemy zabiegi:

 • plastyka połączenia ustno-zatokowego;
 • odsłonięcie zęba zatrzymanego z naklejeniem zamka ortodontycznego;
 • leczenie ropni;
 • leczenie przetok wewnątrzustnych i zewnątrzustnych;
 • chirurgia przedprotetyczna;
 • chirurgia tkanek przyzębia;

Piezosurgery-300x285

Technologia Piezosurgery

 • Oryginalna technologia PIEZOSURGERY znacznie zwiększa możliwości kliniczne w chirurgii.
 • Dzięki kontrolowanym, trójwymiarowym drganiom ultradżwiękowym piezosurgery znajduje szerokie zastosowanie w chirurgii stomatologicznej i szczękowej, implantologii, periodontologii oraz mikrochirurgii ortodontycznej.
 • Pozwala przezwyciężyć ograniczenia w precyzji wykonywania zabiegu zwiekszając jednocześnie bezpieczeństwo śródoperacyjne.

240x240

Siro Laser

 • Lasery na dobre wypierają klasyczne narzędzia stosowane w chirurgii. Zalety ich można wymieniać długo: mniejsza inwazyjność i bolesność zabiegów, wysoka precyzja, lepsza koagulacja, mniejsze krwawienie, przyspieszone gojenie ran, redukcja powstawania blizn, czy nawet eliminacja konieczności stosowania szwów.

 

Gala Beauty Stars 2018

 

Mamy zaszczyt poinformować, że nasza Klinika została zgłoszona do plebiscytu "Gala Beauty Stars 2018", bardzo dziękujemy za zaufanie!

Obecnie trwa głosowanie. Zapraszamy do oddania głosu na SOLDENT:

https://www.gala.pl/gbs/2018/gabinety-stomatologiczne
lub za pomocą formularza:

Z góry dziękujemy!