Dla kogo implant?

Implanty są dla tych którzy z jednej strony cenią sobie jakość życia i dobre samopoczucie, a z drugiej chcieliby uniknąć dyskomfortu typowego dla konwencjonalnych rozwiązań protetycznych.

BMC_1002-2

Zabiegi implantacji kierowane są do :

 

  • osób dorosłych – warunkiem podjęcia leczenia implantologicznego jest zakończenie rozwoju kostnego, głównie całkowite ukształtowanie kości szczęk;
  • osób ogólnie zdrowych -przebyte lub obecne niektóre choroby ogólne mają negatywny wpływ na proces adaptacji implantu oraz gojenie się ran;

W implantologii nie ma górnej granicy wieku.

Wskazania do zastosowania implantów:

  • braku jednego zęba;
  • brak kilku zębów;
  • bezzębie;
  • brak zawiązka lub zawiązków zębów stałych;
  • nie tolerowanie protez konwencjonalnych;
  • braki międzyzębowe o różnej rozpiętości w żuchwie i w szczęce;

 

Z implantami uśmiechasz się bez skrępowania

Więcej informacji o implantach www.implanty-info.pl