Rozwiązania leczenia

Brak jednego zęba

 

Brak pojedynczego zęba przed wynalezieniem implantów był maskowany wykonywaniem tradycyjnego mostu, gdzie trzeba było oszlifować dwa sąsiednie zęby, które potem często stawały się martwe.
Dziś wykonanie implantu nie narusza przylegających zębów, a wręcz przeciwnie poprawia ich umocowanie w kości dzięki zapobieganiu zanikowi kości po utracie korzenia zęba przez wprowadzenie w to miejsce implantu.
Implanty umieszczane w przypadku pojedynczego braku możemy często umieszczać natychmiast po ekstrakcji zęba, skracając tym ilośc zabiegów chirurgicznych do jednego oraz redukując czas gojenia o ponad 50%.

Przypadek 1.

Implant z łącznikiem gojącym

 

lacznik                                                                     Przykręcony łącznik pełnoceramiczny                                  Korona ostateczna
Przypadek 2
im. brak 1 zęba 2                                                                           Wygojony implant                   Łącznik protetyczny           Pełnoceramiczna korona
Przypadek 3

Zastosowanie najnowszego implantu Profile firmy Astra Tech

im. brak 1 zęba 3

                                                                                   Implant po umieszczeniu                                            Korona ostateczna

 

Brak wielu zębów

 

Jeśli pacjent nie ma kilku zębów możliwa jest zarówno odbudowa pojedynczymi implantami i koronami jak i wykonanie mostów na implantach – to znaczy, że na przykład brak 3 zębów można uzupełnić porcelanowym mostem zamocowanym na 2 implantach.

Bezzębie

 

Bezzębie czyli całkowity brak zębów w szczęce lub żuchwie jest najczęściej leczone za pomocą tradycyjnych protez akrylowych, które nie są zbyt komfortowym rozwiązaniem dla wielu pacjentów. Ze względu na dużo słabsze utrzymanie tych protez siły żucia, jakie są generowane w trakcie żucia są dużo mniejsze a same protezy wpływają negatywnie na dziąsła powodując z czasem ich zanik, co z kolei prowadzi do zmniejszenia ich stabilności. Jedynym rozwiązaniem tego problemu jest umieszczenie implantów.

W przypadku bezzębia mamy dwie możliwości rozwiązania odtworzenia zębów za pomocą implantów.

  • Tradycyjna proteza umocowana na implantach.

Jest to bardzo proste rozwiązanie znacząco zwiększające stabilność protez i podnoszące komfort ich używania. W przypadku szczęki (górna szczęka) wykonuje się 4 implanty natomiast w przypadku żuchwy(dolna szczęka) 2 implanty.

im. bez im. bez2

Po umieszczeniu implantów i ich wygojeniu zakłada się specjalne łączniki funkcjonujące jak zatrzaski – łączące implanty z protezą. Rozwiązanie to oprócz zwiększenia stabilności protezy stabilizuje utrzymanie kości dookoła umieszczonych implantów, a pacjenci nadal mogą wyjmować protezy w celu ich umycia.

im.bez3im.bez4

Proteza umocowana na implantach za pomocą łączników Locator.

  • Odbudowa bezzębia za pomocą mostów opartych na implantach.

im.bez5 im.bez6
W przypadku tego rozwiązania należy umieścić w szczęce minimum 6 implantów, a w żuchwie minimum 4 implanty i możemy na nich oprzeć 12 koron zębów. W ten sposób przywracamy całkowicie naturalną wydolność żucia, a zęby są umocowane na stałe, co oznacza, że pacjent nie wyjmuje tego uzupełnienia z ust i funkcjonuje praktycznie identycznie jak naturalne zęby.

im.bez7