Zabieg

Umieszczenie implantu w kości

 

Zabieg umieszczenia implantu polega na wprowadzeniu implantu w odpowiedniej pozycji w szczęce lub żuchwie, tak żeby mogło dojść do jego połączenia się z kością a następnie po jego zrośnięciu i wygojeniu do umieszczenia na nim korony. Zabieg ten nie ma potrzeby wykonywać w znieczuleniu ogólnym a miejscowe znieczulenie za pomocą zastrzyku z środkiem znieczulającym daje gwarancję bezbolesnego przebiegu całej implantacji. Dla doświadczonego i wprawnego operatora zabieg umieszczenia jednego implantu przy odpowiednio dobrych warunkach kostnych zajmuje ok. 20 min.

Rodzaje implantacji

 

Jeśli implant umieszczamy w miejscu usuniętego już wcześniej zęba jest to implantacja zwykła, gdzie okres gojenia wynosi od 1-4 miesięcy. Natomiast, jeśli mamy złamany lub zepsuty ząb, który musimy usunąć, najlepszym rozwiązaniem jest implantacja natychmiastowa czyli umieszczenie implantu na tym samym zabiegu w miejscu usuniętego korzenia. Pozwala to zmniejszyć ilość zabiegów dla pacjenta oraz wykorzystać naturalny potencjał zębodołu po ekstrakcji do zagojenia rany na szybsze zrośnięcie się implantu.