Recepcjonistki

  • Bogucka Agnieszka
  • Duszczyk Anna
  • Kaczyńska Agnieszka
  • Kłak Lidia
  • Sołtyk Aleksandra
  • Wołtosz Adrianna
  • Zientarska-Walisiak Grażyna
  • Ziętal Magdalena