Metamorfozy

Metamorfoza 1 – aparat porcelanowy, z usunięciem 2 zębów

Przed leczeniem i po leczeniu:

metamorfozy-1a metamorfozy-1b

metamorfozy-2a metamorfozy-2b

metamorfozy-3a metamorfozy-3b

metamorfozy-4a

Metamorfoza 2 – aparat językowy prosty

Na początku leczenia i po roku

Policzkowo ułożone górne kły:

Niewielkie stłoczenie siekaczy:

Metamorfoza 3 – aparat językowy incognito, z usunięciem 2 zębów

Na początku leczenia

Po miesiącu (po ekstrakcji) i po 2 miesiącach:

Po leczeniu:

Metamorfoza 4 – aparat porcelanowy

Przed leczeniem i po leczeniu

A tak wyglądało leczenie:

Metamorfoza 5- aparat językowy incognito, z usunięciem 2 zębów

Przed leczeniem, po 4 miesiącach, po leczeniu

Przed i po:

Metamorfoza 6 – aparat stały z usunięciem 2 przedtrzonowców na dole

Przed leczeniem

Po leczeniu

Metamorfoza 7 – leczenie aparatem porcelanowym i metalowym

Leczenie aparatem porcelanowym w szczęce, metalowym w żuchwie z chirurgicznym wysunięciem żuchwy. Czas leczenia 2 lata

Przed leczeniem

Po zabiegu chirurgicznym wysunięcia żuchwy

Po leczeniu

Metamorfoza 8 – z mikro implantem

Z mikro implantem do wyrównania linii posrodkowej i korekty tylozgryzu

Przed leczeniem

 

 

Po leczeniu

Metamorfoza 9 – leczenie aparatem incognito

Leczenie aparatem incognito -2 luki, czas leczenia 20 miesięcy

Przed leczeniem

 

 

Po leczeniu

Metamorfoza 10 – leczenie aparatem porcelanowym

Leczenie aparatem porcelanowym z usunięciem dwóch górnych czwórek

Przed leczeniem

 

Po leczeniu

Metamorfoza 11

Przed leczeniem

W trakcie

Po leczeniu

Metamorfoza 12 – bez ekstrakcji

Bez ekstrakcji – wprowadzenie do łuku siekacza dolnego

Przed leczeniem

Po leczeniu

Metamorfoza 13 – aparat metalowy

Aparat metalowy, z usunięciem 4 zębów, czas leczenia 2 lata

Przed leczeniem

Po założeniu aparatu

Po leczeniu

Metamorfoza 14 – aparat Incognito

Przed założeniem aparatu Po zdjęciu aparatu