Poradnik pacjenta

WIZYTA W KLINICE SOLDENT


 

Jakie usługi stomatologiczne świadczy klinika Estetycznej Ortodoncji i Implantologii?

 

Klinika Estetycznej Ortodoncji i Implantologii Soldent oferuje usługi medyczne w zakresie:

 • badanie diagnostyczne;
 • udzielanie indywidualnych porad i konsultacji;
 • stomatologia zachowawcza z endodoncją (dorośli i dzieci);
 • ortodoncja;
 • implantologia
 • protetyka;
 • rentgenodiagnostyka;
 • chirurgia stomatologiczna w znieczuleniu miejscowym;
 • leczenie bruksizmu;
 • profilaktyka i higiena jamy ustnej;
 • porady w zakresie chorób błon śluzowych i przyzębia;
 • zabiegi w znieczuleniu ogólnym;
W jaki sposób udzielane są świadczenia zdrowotne?

Świadczenia zdrowotne udzielane są w miarę możliwości w dniu zgłoszenia lub w innym terminie uzgodnionym z pacjentem, według ustalonej kolejności, w dniach i godzinach ich udzielania. Bezwzględne pierwszeństwo mają osoby wcześniej zapisane na wizytę.

Jak umówić się na wizytę?

Rejestracja pacjentów odbywa się w każdej dostępnej formie, tj. osobiście, za pośrednictwem członków rodziny lub osób trzecich, telefonicznie – 22 620 10 30 lub drogą email – soldent@soldent.pl, z wyznaczeniem dnia i godziny realizacji świadczenia zdrowotnego.

Jakie rozwiązanie proponuje klinika Soldent w przypadku braku terminu u danego lekarza?

Jeśli pacjent ma już lekarza prowadzącego lub został skierowany do danego lekarza, a brak w danym lub najbliższym czasie terminu recepcjonistka proponuje wizytę u innego lekarza.

Pierwsza wizyta, jak należy się zarejestrować w recepcji?

Przed pierwszą wizytą pacjent powinien przybyć 15 minut przez planowaną godziną wizyty i udostępnić dokument tożsamości, celem założenia dokumentacji indywidualnej pacjenta oraz wypełnić i podpisać Kwestionariusz Zdrowia.

Jak przygotować się na wizytę?

Jeśli posiadasz ważne zdjęcie RTG warto je wziąć ze sobą.
Jeśli pacjent aktualnie przyjmuje leki lub występują u niego dolegliwości zdrowotne zobowiązany jest poinformować o tym lekarza.

Jaki czas przeznaczony jest na wizytę?

Umawiając się na wizytę u stomatologa dobrze jest sprecyzować cel wizyty, aby na wizytę został zarezerwowany odpowiedni czas.
Na standardową wizytę przeznaczony jest czas – 30 minut. Czas kolejnej wizyty ustala lekarz stomatolog.

Czy pacjent otrzyma powiadomienie o umówionej wizycie?

Na dzień roboczy przed umówionym terminem wizyty, do pacjenta wysyłamy sms przypominający o wizycie. W przypadku rezygnacji z wizyty pacjent powinien telefonicznie lub drogą email powiadomić o tym recepcję lub lekarza.

Jak odbywa się konsultacja stomatologiczna?

Podczas pierwszej wizyty lekarz udziela pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu informacji, w formie przystępnej, na temat stanu zdrowia pacjenta, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych, o możliwych do przewidzenia następstwach ich zastosowania lub zaniechania, o wynikach leczenia oraz rokowaniach.

Awaria ortodontyczną/protetyczną/ból zęba – jak umówić się na wizytę?

Pacjenci z bólem, awariami w trakcie leczenia: ortodontycznego, protetycznego czy chirurgicznego przyjmowani są między pacjentami przez lekarza, który w danej chwili nie przyjmuje żadnego pacjenta, po wcześniejszym zgłoszeniu wizyty. W przypadku przedłużających się zabiegów stomatologicznych i dużej ilości pacjentów czas oczekiwania może ulec wydłużeniu, dlatego prosimy o wyrozumiałość.

Kiedy lekarz może odstąpić od leczenia pacjenta?

Lekarz dentysta może odmówić leczenia (nie będącego zagrożeniem życia lub śmierci) w następujących przypadkach:

 • pacjent spóźnił się na wizytę powyżej 15 minut i lekarz nie będzie miał odpowiedniej rezerwy czasowej aby go przyjąć;
 • pacjent nie zapisał z odpowiednim wyprzedzeniem na wizytę, a brak obecnie wolnych terminów;
 • odmówił wypełnienia i podpisania Kwestionariusza Zdrowia;
 • pacjent nie zaakceptował i nie podpisał zgody na leczenie;
 • pacjent jest niepełnoletni i przyszedł na wizytę bez opiekuna prawnego;
 • pacjent cierpi na poważne choroby psychiczne, które mogłyby mieć wpływ np. w przypadku leczenia ortodontycznego na osiągniecie sukcesów w leczeniu, inne choroby mogące źle wpływać na leczenie stomatologiczne;
 • pacjent znajdujący się pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających;
 • trudne przypadki medyczne, których nie leczy się w gabinecie stomatologicznym;
 • pacjent nie zgadza się na zastosowanie zabiegów/procedur niezbędnych do przeprowadzenia prawidłowego leczenia;
 • pacjent odmawia zapłaty za usługę stomatologiczną;
 • inne czynniki: np. brak poprawnej komunikacji między lekarzem a pacjentem.
Jak odwołać wizytę?

Wizytę można odwołać telefonicznie, osobiście lub drogą email najpóźniej z samego rana w dniu planowanej wizyty. Wcześniejsze powiadomienie pozwoli nam przyjąć Pacjentów, którzy potrzebują naszej pomocy.

Jak traktowane są spóźnienia pacjentów?

Spóźnienia na wizytę powyżej 15 minut są traktowane jako rezygnacja z wizyty. Po tym czasie przyjmowany jest kolejny pacjent.

Czy zdarzają się opóźnienia w przyjmowaniu pacjentów w klinice Soldent?

Staramy się robić wszystko, aby nie było opóźnień w przyjmowaniu pacjentów. Niestety czasami występują nieprzewidziane sytuacje i niektóre zabiegi przedłużają się. Dlatego prosimy, aby pacjenci mieli przygotowaną odpowiednią rezerwę czasową na wizytę i ze zrozumieniem podchodzili do kilkuminutowych opóźnień.

 

Czy warto zaufać klinice SOLDENT?

Soldent v09 (2)

Jest to miejsce, gdzie możemy zaoferować Państwu kompleksowe usługi na światowym poziomie. Każdy pacjent poczuje się u nas wyjątkowo, zapewniamy profesjonalną opiekę stomatologiczną, zwracamy szczególną uwagę na jakość i estetykę wykonywanych prac. Posiadamy najbardziej zaawansowany technologicznie sprzęt do rentgenodiagnostyki, sprzęt do wykonywania komputerowych koron CEREC oraz własne laboratorium protetyczne.

Jesteśmy pionierami w dziedzinie implantologii, protetyki komputerowej oraz ortodoncji lingwalnej.

 

ORTODONCJA LINGWALNA


 

Co oznacza termin lingwalny, językowy?

Lingwalny, oznacza usytuowanie aparatu w jamie ustnej od strony języka (dlatego też określa się go językowym). Zamki przyklejane są na wewnętrznej powierzchni zęba, dzięki temu jest on całkowicie niewidoczny dla osób z otoczenia. Ortodoncja językowa, lingwalna jest najnowocześniejszą, innowacyjną dziedziną leczenia wad zgryzu, nastawiona na grupę pacjentów o najwyższych wymaganiach estetycznych.

Jakie są rodzaje aparatów lingwalnych?

Obecnie możliwe jest leczenie kilkoma systemami – jest kilka firm na świecie zajmujących się produkcją aparatów lingwalnych. W klinice Soldent stosowane są aparaty o najbardziej zaawansowanej technologii tj. aparat WIN, oraz aparat INCOGNITO.

Jest kilka rodzajów aparatów lingwalnych, jak wybrać odpowiedni aparat dla siebie?

Każdy aparat lingwalny rożni się między sobą kształtem, wielkością i możliwościami. Aparaty lingwalne proste leczą tylko proste wady zgryzu, natomiast INCOGNITO i WIN wyleczą nawet skomplikowane wady. Na wizycie ortodontycznej lekarz ortodonta pomaga dobrać odpowiedni rodzaj aparatu lingwalnego. Podstawowym kryterium jest wada zgryzu, a następnie cena. Pacjenci o wysokich wymaganiach estetycznych najczęściej wybierają WIN.

Czym się różni aparat lingwalny (językowy) od pozostałych aparatów zewnętrznych?

W przeciwieństwie do konwencjonalnych zamków ortodontycznych umieszczonych na przednich powierzchniach zębów, elementy w aparatach lingwalnych umieszcza się na wewnętrznych, ukrytych powierzchniach, dzięki czemu aparat jest niewidoczny dla otoczenia.

Jakie są zalety aparatów lingwalnych (językowych) – takie, które wyróżniają się na tle aparatów zewnętrznych?
 • Estetyczny – niewidoczny , ukryty za zębami;
 • prawdopodobieństwo wystąpienia próchnicy jest mniejsze, ponieważ tam, gdzie zamki są przyklejane w aparacie lingwalnym powierzchnia zęba jest łatwiej samooczyszczana śliną i bardziej odporna na próchnicę czy odwapnienia;
 • lepszy komfort – zamki są indywidulanie projektowane dla konkretnego pacjenta, są płaskie, dzięki czemu pacjent ma zapewnioną wygodę podczas użytkowania;
 • efektywniejsze i mniej bolesne leczenie – zamki w technice lingwalnej są klejone blisko centrum oporu, oznacza to, że do wywołania określonego przesunięcia potrzebna jest mniejsza siłą niż w technice przedsionkowej, jednocześnie będzie efektywniejsza, będzie szybciej działała i przyniesie mniejszy ból przy przesuwaniu zębów;
 • możliwość zobaczenia na modelu efektu końcowego jeszcze przed założeniem aparatu.
Dla kogo przeznaczony jest aparat lingwalny?

Aparat lingwalny pozawala na dyskretne przeprowadzenie leczenia ortodontycznego i jest idealnym rozwiązaniem dla osób o dużym poczuciu estetyki .
Najczęściej decydują się osoby, które z przyczyn zawodowych nie mogą sobie pozwolić na pokazanie aparatu, dlatego decydują się na ukryte leczenie aparatem lingwalnym.

Kto może być leczony niewidocznym aparatem stałym?

Aparat lingwalny może być stosowany w każdej grupie wiekowej, poczynając od dzieci po dorosłe osoby. W przypadku dzieci warunkiem jest obecność wszystkich zębów stałych.

Czy wszystkie wady zgryzu mogą być leczone aparatem lingwalnym, językowym?

Aparatem lingwalnym (językowym) obecnie można wyleczyć każdą wadę zgryzu.

Czy leczenie aparatem lingwalnym wywołuje ból?

W początkowym okresie leczenia może pojawić się ból zębów, natomiast jest on mniejszy niż w przypadku tradycyjnych aparatów. Dzięki temu, że łuki stosowane w połączeniu z zamkami lingwalnymi działają słabymi siłami biologicznymi, nie przeciążają systemu nerwowo-więzadłowego, a co za tym idzie następuje szybsza adaptacja aparatu.

Czy czas leczenia jest krótszy niż w przypadku tradycyjnych aparatów zewnętrznych?

Czas leczenia jest porównywalny, zdarza się, że przy niektórych wadach przy zastosowaniu techniki lingwalnej osiąga się szybsze efekty.

Czy aparat lingwalny (językowy) jest tak samo skuteczny jak aparat normalny (aparat zewnętrzny)?

Tak, jest tak samo skuteczny, a nawet z uwagi na indywidualizację wszystkich elementów leczenie w końcowej fazie jest dużo lepszej jakości, a osiągane efekty znacznie lepsze.

Czy można zastosować lingwalny aparat na górnym łuku, a na dolnym aparat normalny?

Niestety nie. Z uwagi na biomechanikę przesunięć nieco inną w obu technologiach zalecane jest niełączenie tych technologii.

Dlaczego aparaty lingwalne – językowe są tak drogie?

Aparaty lingwalne są tak drogie, ponieważ:

 • zastosowanie techniki lingwalnej wymaga ogromnej wiedzy lekarza ortodonty – ustawicznego kształcenia się za granicą oraz dużo umiejętności manualnych;
 • do leczenia techniką lingwalną konieczna jest pomoc wyspecjalizowanej pracowni technicznej, w przypadku INCOGNITO i WIN aparat jest indywidualnie robiony dla każdego pacjenta;
 • cena zależy od rodzaju aparatu; najdroższym aparatem jest INCOGNITO – jest to jeden z najbardziej zaawansowanych systemów aparatów lingwalnych , wartość ceny podnoszą również zamki, które wykonane są ze złota;
 • na koszt aparatu wpływa również kurs EURO;
Jaki jest koszt aparatu?

Ceny aparatów lingwalnych w klinice Soldent rozpoczynają się od 6000 pln, cena zależy od rodzaju aparatu. Warto również zwrócić uwagę na formę płatności, ponieważ w przypadku opłacenia jednorazowa pełnego kosztu leczenia pacjent w klinice Soldent może otrzymać dodatkowy rabat. Klinika Soldent zachęca do polubienia nas na FB, ponieważ są tam zamieszczane informacje o promocjach i konkursach.

Czy każdy ortodonta może zakładać aparaty lingwalne?

Nie wystarczy ukończyć medycyny, czy specjalizacji z ortodoncji. Ortodonta powinien ukończyć zaawansowane szkolenie w zakresie leczenia system lingwalnym.

Dlaczego tak mało jest klinik, które stosują system lingwalny?

Jest to technika bardzo trudna, wymagająca dużej wiedzy, precyzji, oraz ustawicznego szkolenia się, głównie za granicą.

Jakie są wady aparatu lingwalnego (językowego), w czym może przeszkadzać?

Każdy pacjent indywidualnie adaptuje się do nowych warunków w jamie ustnej, u niektórych pacjentów może pojawić się niewyraźna wymowa – seplenienie, spożywanie posiłków może być utrudnione, język może być kaleczony, natomiast te wszystkie objawy zazwyczaj po 1 -2 tygodniach ustępują. Jest również grupa pacjentów, która w ogóle nie odczuwa dyskomfortu podczas noszenia aparatu lingwalnego.

Jak wygląda leczenie aparatem lingwalnym?

Pierwsza wizyta to konsultacja, gdzie lekarz ortodonta udziela pełnych informacji na temat planowanego leczenia ortodontycznego oraz proponuje możliwości wyboru aparatów. Gdy pacjent zdecyduje się na leczenie aparatem lingwalnym wykonywana jest diagnostyka, w skład której, wchodzą zdjęcia rtg – pantomogram i cefalometria, kolorowe zdjęcia zębów i twarzy oraz skany, które pozwalają na przygotowanie i wstępną wizualizację efektu końcowego leczenia. Kolejna wizyta to przedstawienie planu leczenia. Po akceptacji przez pacjenta, skany wysyłane są drogą elektroniczną do laboratorium w Niemczech bez konieczności przychodzenia na kolejną wizytę. Tam przy pomocy zaawansowanych technik komputerowych CAD-CAM produkowany jest zindywidualizowany aparat . Następnie trafia on z powrotem do gabinetu ortodontycznego w Polsce, gdzie jest montowany na uzębieniu pacjenta.

Jak długo trwa założenie aparatu?

Wizyta trwa około 1-1,5 h. W przypadku aparatu lingwalnego lekarz ortodonta musi więcej czasu poświecić na przygotowanie się do klejenia aparatu lingwalnego.

Jak często odbywają się wizyty kontrolne?

Wizyty kontrolne odbywają się co 4-6 tygodni.

Jaki jest czas oczekiwania na aparat lingwalny (od momentu zrobienia skanu do założenia aparatu)?

Czas oczekiwania na aparat lingwalny od momentu wysłania skanów to około 4 tygodnie. Z uwagi na dużą liczbę zamówień ten czas może ulec wydłużeniu do 6 tyg.

Czy należy się przygotować się do założenia aparatu?

Tak, wymagana jest higiena jamy ustnej oraz wskazane jest mieć wszystkie zdrowe zęby.

Czy na wizytę powinno się przynieść zdjęcia rtg?

W klinice Soldent wszystkie zdjęcia można wykonać na miejscu.

Czy cena bardziej zależy od marki aparatu czy od wady zgryzu?

Cena aparatu zależy przede wszystkim od marki aparatu. Natomiast proszę pamiętać, że aparaty lingwalne proste nie pasują do każdej wady. Wówczas pacjent będzie miał do wyboru albo zaawansowany system techniki lingwalnej – WIN, INCOGNITO albo aparat zewnętrzny.

Jak czyści się zęby w przypadku aparatów lingwalnych?

Tak samo jak w przypadku tradycyjnych aparatów.

Czy to prawda, że osoby z aparatem lingwalnym maja problemy z mową?

Ze względu na to, że aparat lingwalny zakładany jest od strony językowej Pacjenci mogą początkowo odczuwać lekki dyskomfort w mówieniu. W jamie ustnej jest mniej miejsca dla języka, dlatego może to spowodować kłopoty z wyraźną wymową. Natomiast proszę się nie martwić, język szybko przystosowuje się do nowych warunków w jamie ustnej i stan mowy powraca do pierwotnego. Duża grupa pacjentów nie ma w ogóle problemów z wymową.

Z drugiej strony to właśnie wada zgryzu może się przyczynić do występowania wady wymowy, dlatego wskazane jest leczenie niewłaściwego ustawienia zębów, aby poprawić wyrazistość mowy i pomóc w usuwaniu wady wymowy.

Czym różni się aparat lingwalny prosty od Incognito?

W przeciwieństwie do aparatów Incognito aparaty lingwalne leczą tylko proste wady zgryzu. Dopiero na wizycie ortodontycznej pacjent może otrzymać informacje, czy posiadana wada zgryzu może być wyleczona za pomocą aparatu lingwalnego prostego.

Czym rożni się aparat INCOGNITO od aparatu WIN?

Aparat WIN LITE dedykowany jest do niewielkich wad odcinka przedniego przy zachowanym prawidłowym kontakcie zębów bocznych. Podobnie jak w przypadku aparatów lingwalnych prostych, jednakże tu jest o tyle lepszy komfort, gdyż zamki zakładane są tylko na zęby przednie – daje to szybszą adaptację aparatu i lepszy komfort użytkowania.

Czym rożni się aparat Incognito od aparatu WIN?

Jedyną cechą odróżniająca te dwa aparaty jest materiał zamków. Zamki w aparacie WIN są wykonane ze stali i stopu chrom-kobaltu, natomiast w INCOGNITO ze stopu złota.

Dlaczego aparat WIN jest tak popularny, określany jako: ekskluzywny”?

Aparat WIN to w pełni zindywidualizowany aparat językowy. Każdy jego element jest niepowtarzalny, wykonany indywidualnie dla konkretnego pacjenta i jego zębów. Zamówionego zamka nie da się nakleić nikomu innemu, tylko konkretnemu pacjentowi, dla którego został zamówiony. Dzięki indywidualizacji aparatu można ustawić zęby w sposób wyjątkowy dla danego pacjenta. Poprawia to estetykę zgryzu. Olbrzymią zaletą jest najniższy dostępny na rynku profil zamków. Oznacza to, że elementy te są po prostu mniejsze i przez to ułatwiają adaptację aparatu.

Z czego wykonany jest aparat Incognito?

Aparat wykonany jest ze stopu złota, srebra, platyny, miedzi i irydu. Specjalny stop złota wykorzystywany do wytworzenia aparatu jest wyjątkowo wytrzymały, dzięki temu możliwa jest produkcja znacznie mniejszych zamków, zapewniających komfort noszenia aparatu. Natomiast iryd nadaje twardość, dzięki temu zamki nie odkształcają się pod wpływem sił na nie działających.

Z czego wykonany jest aparat WIN?

Zamki w aparacie WIN wykonane są ze stali, natomiast elementy pracujące nad korygowaniem wady zgryzu z chromu i kobaltu.

Który aparat najlepszy jest dla alergików?

Aparat Incognito i Incognito Lite, ponieważ zawierają głównie złoto i w ogóle nie zawierają niklu, głównie odpowiedzialnego za alergie w przypadku metali. Jednakże przed założeniem aparatu należy poinformować swojego lekarza o ewentualnych alergiach.

 

IMPLANTOLOGIA


 

Czym zajmuje się implantologia stomatologiczna?

Implantologia to nowoczesna i najlepsza metoda wypełniania braków uzębienia. Odbudowa uzębienia na implantach, pozwala na osiągnięcie trwałego efektu estetycznego oraz poprawia zaburzoną, poprzez utratę zębów mechanikę narządu żucia.

Co to jest implant?

Implant, inaczej wszczep – to mała, cylindryczna śrubka wszczepiana w celu odtworzenia naturalnej funkcji lub estetyki uszkodzonego zęba. Łącznik, czyli przedłużenie implantu, jest przytwierdzany do szczytu metalowego cylindra. Naturalnie wyglądający sztuczny ząb (korona) jest cementowana lub przykręcana do łącznika.

Z czego wykonany jest implant?

Podstawowym materiałem, z którego wykonywane są implanty stomatologiczne jest tytan (ze względu na swoją biokompatybilność – nie jest rozpoznawany przez organizm jako ciało obce).

Czy implanty uczulają?

Tytan wchodzący w skład implantów zębowych nie wywołuje reakcji alergicznej. U osób planujących implanty nie są wymagane skórne testy alergiczne. Tego typu testy nie są wymagane również u osób, u których stwierdzono alergię na inne metale.

Czy wykrywacze metalu wykryją implanty np. na lotnisku podczas kontroli?

Nie. Implanty nie wywołują efektu magnetycznego. Ich mała wielkość nie powinna być wykrywalna przez detektor.

Dlaczego warto wybrać implant?
 • Odbudowa na implancie nie wymaga spiłowywania i niszczenia sąsiednich zdrowych zębów. Przy tradycyjnych rozwiązaniach protetycznych stosowanych do tej pory, takich jak np. mosty, umocowanie koron wymagało oszlifowania zębów sąsiednich;
 • implanty zębów zapobiegają zanikowi kości i utracie innych zębów;
 • implanty zębów zapobiegają zmianom w wyglądzie twarzy;
 • dzięki implantom nie ma konieczności stosowania wypadających protez;
 • implanty zębów odbudowują pewność siebie i poprawiają jakość życia;
 • implanty stomatologiczne często nie są droższe niż konwencjonalne zabiegi. Jeśli weźmiesz pod uwagę czas niezbędny do dopasowania protezy lub szkody wyrządzone sąsiednim zębom przez tradycyjne mosty, okaże się, że implanty są najbardziej opłacalną i najzdrowszą metodą odbudowy zębów.
Na rynku jest wiele systemów implantologicznych, czym się kierować przy wyborze?

Na rynku stomatologicznym obecnych jest bardzo wielu producentów i dystrybutorów systemów implantologicznych. Różnią się przede wszystkim ceną oraz indywidualnymi możliwościami zastosowania medycznego, ale również jakością.
W klinice Soldent stosujemy najbardziej renomowane systemy implantologiczne na świecie dające dożywotnią gwarancję na swoje produkty: Astra Tech i Straumann.

Czy są jakieś różnice pomiędzy implantami?

Implanty różnią się: jakością, kształtem i rodzajem powierzchni. Wszystkie implanty są zrobione z czystego chirurgicznego tytanu oraz posiadają unikalną mikrostrukturę powierzchni, która przyspiesza proces gojenia kości. W klinice Soldent rodzaj implantu lekarz dobiera do indywidualnych warunków jamy ustnej.

Czy implanty są bezpieczne?

Wiele badań, obserwacji, miliony wszczepionych implantów potwierdziło, że jest to jedna z najbezpieczniejszych metod odbudowy braków zębowych.

Czy istnieje jakieś ryzyko związane z zabiegiem implantacji?

Każdy zabieg chirurgiczny niesie ze sobą pewne ryzyko. Czasami mogą pojawić się komplikacje związane np. z obrażeniem nerwów czy naczyń krwionośnych, ale biorąc pod uwagę szerokie możliwości w diagnozowaniu i ustalaniu planu leczenia prawdopodobieństwo jest bardzo małe. Bardzo ważne jest, aby zabieg implantacji przeprowadzał wykwalifikowany lekarz implantolog.

Czy istnieje ryzyko, że implant się nie przyjmie?

Jeśli pacjent jest zdrowy, ma odpowiedni stan kości, przestrzega zasad higieny jamy ustnej, regularnie odwiedza stomatologa to istnieje 98% pewności, że implant się przyjmie.

Co, gdy implant się nie przyjmie?

W takich wypadkach, ze względu na problemy z obciążeniem będzie konieczne usunięcie implantu. Miejsce po nim zostawia się do wygojenia. Następnie ponownie wprowadza się implant, zazwyczaj już z powodzeniem.

Czy istnieje możliwość zainfekowania implantu?

Infekcje wywołane przez bakterie i odpowiednio wcześnie wykryte mogą zostać wyleczone. Małe jest prawdopodobieństwo infekcji, jeśli zachowana jest prawidłowa higiena jamy ustnej oraz zastosowanie się do zaleceń lekarza.

Czy każdy może wszczepić implant?

Implanty można wszczepiać wszystkim ogólnie zdrowym osobom dorosłym, posiadającym odpowiednią ilość i jakość kości;

Co się dzieje, jeśli nie ma wystarczającej ilości kości lub tkanki miękkiej do wstawienia implantów?

W takiej sytuacji konieczna jest odbudowa kości z użyciem specjalnego materiału kościotwórczego.

Kiedy należy zrobić przeszczep kości?

Stan kości ocenia lekarz implantolog. Jeżeli w szczęce nie ma żadnych zębów i nie jest ona przez długi czas odpowiednio obciążona kość ulega stopniowemu zanikowi. Do zaniku kości mogą przyczynić się również bakterie, które doprowadzają do zapalenia przyzębia, znanego jako paradontoza.

Czy implanty mogą zostać wczepione zaraz po usunięciu zęba?

Tak, nazywa się to natychmiastowym wszczepieniem implantu. Implant zostaje umieszczony w świeżej ranie zaraz po usunięciu zęba.

Czy na wszczepiony implant udzielana jest gwarancja?

Pacjent na wykonany implant ma gwarancje, pod warunkiem przestrzegania zaleceń lekarza i pojawiania się regularnie na wizyty kontrolne (co 6 miesięcy).

Jak długo wytrzymują implanty?

Przy właściwym traktowaniu implanty mogą służyć nawet do końca życia.

Które choroby uniemożliwiają wszczepienie implantu?
 • choroby psychiczne;
 • choroby krwi;
 • choroby kości;
 • pacjenci z chorobami nowotworowymi w czasie radioterapii;
 • AIDS, alkoholizm, narkomania;
 • osoby do 18 roku życia( z niezakończonym wzrostem kostnym);
 • choroby reumatyczne;

O każdej chorobie należy poinformować lekarza.

Czy sosowane leki mają wpływ na powodzenie w implantacji?

W niektórych przypadkach efekty uboczne działania leków mogą wpływać na proces gojenia, dlatego bardzo ważne jest, żeby już na pierwszej wizycie poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych lekach.

Czy palenie tytoniu wpływa na leczenie implantami?

Tak, pogarsza zdolności regeneracji tkanek, obniżają się rokowania, co do przyjęcia i długotrwałego wszczepu.

Jaka jest dolna granica wieku dla wszczepienia implantu?

Dolną granicę wieku wyznacza zakończony rozwój kości. Przyjmuje się 18 rok życia, w przypadku wątpliwości stan kości sprawdza się poprzez wykonanie rtg kości nadgarstka.

Jaka jest górna granica wieku dla wszczepienia implantów?

Nie ma górnej granicy wieku. Procedura wszczepienia implantu jest tak mało ryzykowana, że można ją przeprowadzić u pacjentów wieku nawet 90 lat. Oczywiście należy spełniać w/w warunki.

Czy implant jest lepszy niż własny ząb?

Nie. Nawet najlepszy implant nie jest w stanie zastąpić zdrowego zęba. Jednak w przypadku utraty zęba implant jest najlepszą, najbardziej estetyczną formą odbudowy braku zębowego.

Czy jest coś lepszego od implantów?

Nie ma lepszego rozwiązania od implantów. Obecnie jest to najlepsza metoda uzupełniania braków w uzębieniu.

Czym najlepiej zastąpić utracony ząb?

Kiedy zęba nie da się uratować i trzeba go usunąć, lukę po nim koniecznie należy wypełnić.
Możliwości odbudowy utraconego czy uszkodzonego uzębienia jest sporo. Ze wszystkich metod implanty dentystyczne najlepiej zastępują utracone, wybite, zniszczone zęby. Jest to metoda, która jest najbardziej zbliżona funkcjonalnie i estetycznie do zębów naturalnych.

Dlaczego należy uzupełniać lukę po utraconym zębie, skoro i tak ząb nie byłby widoczny?

Nie ma znaczenia, czy to jedynka, czy szóstka. Jeśli nie udało się uratować zęba, od razu zdecyduj się na sztuczny. Uzupełnianie braków zębowych jest niezbędne i to nie tylko ze względów estetycznych i ale przede wszystkim po to by zęby, które pozostały w szczękach nie ulegały rozsunięciu ani przekrzywieniu, nie dochodziło do zaniku kości szczęk, zachowały naturalny kształt i funkcje uzębienia, zapobiegać chorobom przyzębia, które mogą rozwijać się na zanikającym dziąśle oraz uniknąć odsłaniania szyjek zębowych.

Jaka jest alternatywa dla implantów?

Przykładami rozwiązań alternatywnych dla implantów dentystycznych są tradycyjne korony i mosty oraz częściowo lub całkowicie wyjmowane protezy.

Jaka jest przewaga implantów nad alternatywnymi metodami odbudowy braków zębowych?

W sytuacji, gdy musimy uzupełnić brak zęba, mamy do wyboru wykonanie protezy, mostu protetycznego lub odbudowy protetycznej opartej na implantach.
Celem zapewnienia podparcia dla mostu konwencjonalne metody protetyczne wymagają zwykle zeszlifowania zdrowych sąsiednich zębów. Tradycyjne mosty mogą być przyczepione do szkliwa, przytwierdzone do sąsiednich zębów lub zamocowane na klamrach. Jednakże powyżej przedstawione rozwiązania nie stymulują znajdującej się pod nimi kości, co może spowodować zanikanie tkanki kostnej i cofnięcie się dziąseł. Nie każdy pacjent jest w stanie zaakceptować protezy, ponieważ może ona powodować dyskomfort i uczucie niepewności. Protezy bywają luźne lub źle dopasowane i często wymagają kleju do utrzymania ich we właściwym miejscu.

Zniszczony i nieestetyczny ząb, czy powinno się go usunąć i wstawić implant?

Nie, jeśli korzeń zęba jest zdrowy nie ma potrzeby wstawiania implantu, w takim przypadku najlepszym rozwiązaniem jest zastosowanie korony protetycznej, która zostanie zamocowana w zębie przy pomocy wkładu koronowo-korzeniowego lub zastosowanie inleya/onleya. W przypadku, gdy korona naturalnego zęba jest nieestetyczna, lekarz może również zaproponować wykonanie licówki czyli cienkiej nakładki na nieestetyczną powierzchnię zębów przednich.

 

Czy leczenie implantologiczne jest bolesne?

Zabieg przeprowadzany jest z użyciem znieczulenia miejscowego, które blokuje receptory bólowe. Dla osób, które cierpią na dentofobię polecany jest zabieg w sedacji lub w znieczuleniu ogólnym.

Czy po zabiegu odczuwany jest ból?

Każdy pacjent reaguje indywidualnie, większość już następnego dnia nawet bez tabletek przeciwbólowych wraca do normalnego trybu życia. Przez krótki czas, nieprzyjemne uczucie może powodować lekka opuchlizna policzka.

Czy uprawianie sportów zaraz po zabiegu jest niewskazane?

Tak, podczas okresu gojenia się najlepiej odczekać kilka dni

Czy po zabiegu implantacji można od razu wrócić do pracy?

Spokojnie kolejnego dnia po zabiegu można wrócić do pracy ( o ile lekarz nie zaleci inaczej).

Kiedy dostanę nowe zęby?

Czas leczenia różni się zależnie od pacjenta. Na wizycie lekarz oszacuje czas leczenia implantologicznego.

Czy po wszczepieniu implantu pacjent będzie zmuszony chodzić bez zęba?

Nie. Zanim pacjent otrzyma zęby na stałe do tej pory nie chodzi z luką zębową, a z koroną tymczasową.

Jaki jest czas trwania leczenia implantologicznego i z ilu etapów się składa?

implanty_harmonogram1

 

Czy liczba implantów (wszczepów) zawsze jest równa liczbie zębów, które pacjent chce uzupełnić?

Lepszy komfort i estetykę uzębienia uzyskuję się w rozwiązaniu 1 implant = 1 korona, natomiast ekonomicznym rozwiązaniem będzie w przypadku rozleglejszych braków, wprowadzenie mniejszej liczby implantów i na nich z kolei wykonanie właściwiej liczby koron protetycznych w postaci mostów protetycznych.

Brakuje mi 2 zębów obok siebie – ile należy wstawić implantów i koron?

Można wstawić 2 implanty = 2 korony ale również 1 implant = 2 korony.

Brakuje mi 4 zębów obok siebie – ile należy wstawić implantów i koron?

Można wstawić 4 implanty = 4 korony ale również 2 implant = 4 korony.

Nie ma w ogóle zębów na górnej szczęce / dolnej szczęce – ile należy wstawić implantów?

Góra – minimum 4 implanty.

Dół – minimum 2 implanty.

Brak kilka zębów, co wybrać pojedyncze korony czy most na implantach?

W przypadku braku kilku zębów istnieją dwa rozwiązania: osobne korony na implantach lub most przytwierdzony do kilku implantów. Pojedyncze Korony na implantach są estetyczniejsze natomiast most korzystniejszy cenowo.

Proteza wszystkich zębów, bezzębie – jakie są rozwiązania?

Jeżeli nie ma w ogóle zębów w górnej lub dolnej szczęce, implanty są najlepszym rozwiązaniem. Można wybrać pełen most przyczepiony do kilku implantów. Druga opcja to wyjmowana proteza przyczepiana do dwóch lub więcej implantów za pomocą elementów kotwiczących. Proteza trzyma się stabilnie na miejscu – można ją jednak łatwo wyjąć.

Czy protezę opartą na implantach należy zdejmować na noc?

Nie. Proteaz oparta na implantach jest przymocowana i może pozostać na miejscu również w nocy. Nie ma żadnego niebezpieczeństwa.

Czy z protezą na implantach można normalnie jeść?

Proteza jest tak przymocowana do implantów, że pacjent będzie mógł się z nią czuć całkowicie komfortowo.

Jaki jest koszt leczenia implantologicznego?

Koszt zależy od zakresu leczenia i liczby implantów oraz koron.
Całkowity koszt leczenia lekarz przedstawi na wizycie jeszcze przed rozpoczęciem leczenia.

Jak czyścić implanty?

Oprócz codziennego mycia zębów, zaleca się raz w ciągu dnia wyczyścić wszystkie powierzchnie implantów oraz przestrzenie międzyzębowe (zaleca się irygator, nitkę lub wyciory). Należy zgłaszać się co 0,5 roku do kliniki na profesjonalną higienę jamy ustnej.

Jakie badanie należy wykonać przez zabiegiem?

Jeśli pacjent posiada aktualne zdjęcie RTG (pantomogram) może przynieść ze sobą na wizytę. Natomiast jeśli nie posiada lekarz wykona na miejscu aktualne zdjęcie.

 

PROTETYKA


Jesteś niezadowolony z koloru, kształtu zębów? Jakie mogą być rozwiązania?

Klinika Estetycznej Ortodoncji i Implantologii Soldent zajmuje się kompleksowym leczeniem i dbaniem o zdrowie jamy ustnej. Dzięki zastosowaniu kilku zabiegów Twoje zęby mogą być proste, jasne i mieć ładny kształt. Stomatologia oferuje szeroki wachlarz możliwości przywracania i poprawiania Twojego uśmiechu. Implanty, licówki, korony pełnoceramiczne, niewidoczne aparaty ortodontyczne, wybielanie – to wszystko składa się na stworzenie wymarzonego uśmiechu. Dzisiaj możemy przedłużać, poszerzać i skracać zęby, korygować ich kształt, a także zmieniać ich kolor.

1. Czym zajmuje się protetyka stomatologiczna?

Protetyka to dział stomatologii wykorzystujący nowoczesną technologię komputerową oraz materiałową w celu uzupełnienia braków zębowych, korekty i rekonstrukcji właściwego układu zębowego oraz poprawy estetyki uśmiechu. W ofercie naszej kliniki znajdziecie Państwo zarówno protetykę stałą (korony, mosty, licówki, korony na implantach , mosty na implantach) jak i protetykę ruchomą (protezy akrylowe całkowite i częściowe, protezy szkieletowe).

2. Co to jest korona na ząb, potocznie nazywana „koronką”?

Korony na zęby to stałe uzupełnienia protetyczne, umieszczane na wyleczonych wcześniej zębach, które były uszkodzone, złamane lub martwe. Dzięki koronom możliwe staje się odtworzenie prawidłowego kształtu i koloru zęba oraz wykonanie niewielkiej korekty jego ustawienia w łuku przywracając mu piękny wygląd.

3. Dlaczego warto uzupełnić braki zębowe?

Braki zębowe należy uzupełniać nie tylko ze względów estetycznych ale przede wszystkim zdrowotnych, nawet jeśli nie przeszkadzają Ci w życiu codziennym. Pozostawienie braku zębowego bez odbudowy powoduje

• zaburzenia zgryzowe, które mogą prowadzić do chorób przyzębia i utraty zębów (przesuwanie się, przechylanie się sąsiednich i przeciwstawnych zębów w kierunku luki)
• zmianę rysów twarzy ( powstawaniem większej ilości zmarszczek mimicznych )
• pogarszająca się wymowa i opadanie kącików ust
• zanik kości
• choroby dziąseł i przyzębia

3. Kiedy korona („koronka”) jest potrzebna?

Korony stosuje się gdy ząb:

 • ząb osłabiony jest dużym wypełnieniem;
 • ząb jest przeleczony kanałowo – lekarz stosuje wkład koronowo korzeniowy i korona chroni ząb przed utratą zęba;
 • wypadek losowy – ząb został złamany
 • w przypadku mostu korona stanowi ząb filarowy;

Stanowi rozwiązanie w sytuacji, kiedy naturalnej korony zęba nie da się już prawidłowo odbudować przy pomocy materiału kompozytowego.

4. Są różne rodzaje koron. Czym różnią się między sobą?

W ofercie kliniki Soldent znajdują się korony w kilku wariantach materiałowych. Wszystko zależy od wymagań estetycznych pacjenta, możliwości finansowych oraz potrzeb. Praca protetyczna pełnoceramiczna o najwyższym standardzie pozwoli spełnić najwyższe oczekiwania pacjenta.

5. Korona na metalu jest najtańsza, czy efekt estetyczny będzie gorszy niż przy koronie pełnoceramicznej?

Korony metalowo-porcelanowe stwarzają inne niż w zębach naturalnych warunki załamywania się, absorpcji i odbicia światła. Wpływa to również na wygląd samych dziąseł, które w warunkach naturalnych sprawiają wrażenie, jakby były rozświetlone od wewnątrz. Nieprzepuszczalna dla światła warstwa metalu w podbudowie metalowej sprawia, że dziąsła mają ciemniejszy odcień. Z tego względu uważa się, że uzupełnienia wykonywane na podbudowie metalowej mają niezadowalającą estetykę. Do ich wykonania stosuje się metale i stopy metali szlachetnych i nieszlachetnych. Różnorodność użytych metali i stopów stwarza pewne zagrożenia dla pacjenta – mogą być one przyczyną powstania reakcji typu galwanicznego, korozji oraz objawów alergii. Z w/w wymienionych powodów rekomendujemy dla Naszych pacjentów uzupełnienia cało-ceramiczne, które są pozbawione obecności metalu i nie powodują zaburzeń estetyki.

6. Ceny koron pełnoceramicznych różnią się między sobą? Od czego to zależy?

W ofercie klinika Soldent oferuje trzy standardy koron – mały/średni/wysoki. Wszystko zależy od wymagań estetycznych pacjenta, możliwości finansowych oraz potrzeb. Praca protetyczna pełnoceramiczna o najwyższym standardzie pozwoli spełnić najwyższe oczekiwania pacjenta.

7. Czy to widać, że korona nie jest własnym zębem?

Nie, praca protetyczna pełnoceramiczna wykonana w najwyższym standardzie pozwoli spełnić najwyższe oczekiwania pacjenta. Korona na zębie może być zupełnie nie do rozpoznania.

8. Jak wygląda leczenie protetyczne?

Proces wykonania korony rozpoczyna się od oczyszczenia zęba z próchnicy i starych wypełnień. Po przygotowaniu zęba do leczenia protetycznego zamiast tradycyjnych wycisków wykonujemy wycisk wirtualny, czyli skanujemy nasze pole protetyczne za pomocą skanera wewnątrz-ustnego. Dzięki specjalnemu oprogramowaniu w systemie Cerec lekarz może przeprowadzić wirtualną symulację i pokazać pacjentowi już na pierwszej wizycie, jak uzupełnienie będzie wyglądać w efekcie końcowym. Dentysta wybiera bloczek z odpowiedniego materiału i w odpowiednim kolorze. Bloczek następnie jest umieszczany w frezarce, ta zaś w ciągu kilku minut wycina uzupełnienie.

METODA 1.

Lekarz dentysta szlifuje ząb tak, aby pozostał mocny filar zęba. Następnie zostają pobrane wyciski szczęki i żuchwy, które są przekazywane do laboratorium protetycznego, gdzie wykonana jest korona. W laboratorium sporządzony zostaje model szczęki i żuchwy, na który nakładana jest korona, aby upewnić się, że jest idealnie dopasowana. Po wykonaniu korony protetycznej laboratorium przesyła ją do gabinetu, gdzie lekarz dentysta osadza ją na klej stomatologiczny.

Pierwsza wizyta to pobieranie wycisków, czy do kolejnej wizyty pacjent będzie funkcjonował bez zęba?
Nie, na ten okres zakładana jest korona tymczasowa.

METODA 2. – KOMPUTEROWA

W systemie CEREC wykonuje się precyzyjny skan przy pomocy poręcznej kamery, następnie lekarz / lub technik projektuje w komputerze uzupełnienie, a następnie w specjalnym urządzeniu korona jest wyfrezowana i gotowa do zacementowania w jamie ustnej pacjenta.

Jak długo trwa wykonanie pracy protetycznej ?

Czas trwania wykonania pracy protetycznej zależy od ilości brakujących zębów, stanu dziąseł, podłoża kostnego, możliwości finansowych i potrzeb pacjenta. Na wykonanie korony w tradycyjny sposób z wycisku pracownia protetyczna potrzebuje od kilku do kilkunastu dni. Dzięki systemowi CEREC proces ten możemy skrócić do kilkudziesięciu minut. W klinice Soldent pojedynczą koronę możemy wykonać w ciągu 30-60 minut w zależności od wybranego przez pacjenta materiału.

Czy zabiegi z zakresu protetyki są bolesne?

Nie. Przy zastosowaniu nowoczesnego, komputerowego znieczulenia miejscowego zabiegi protetyczne są praktycznie bezbolesne.

Na jak długo wystarczy korona?

Wszystko zależy od tego jak o nią dbamy. Sama korona nie może zostać zniszczona przez próchnicę. Niestety, podobnie jak w przypadku zębów, które są kruche, korony protetyczne również mogą się złamać. Dotyczy to szczególnie tych sytuacji, gdzie na przykład będziemy spożywać posiłek i trafimy na coś twardego. Korona prawdopodobnie zareaguje identycznie, jak naturalny ząb, czyli ukruszy się bądź złamie. Jeśli odpowiednio dba się o korony, można je nosić przez wiele lat.

Czy na koronę udzielana jest gwarancja?

Tak, w klinice Soldent udziela się gwarancji na prace protetyczną. Gwarancja swoim zakresem obejmuje wady fizyczne korony, tkwiące w produkcie, nie dotyczy innych wad, w szczególności powstałych w wyniku użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem produktu oraz zaleceniami lekarza.

Nie są objęte zakresem gwarancji np.:
• zmiany kształtu i koloru po zacementowaniu pracy, której ostateczną wersję;
• pacjent akceptuje na ostatniej wizycie;
• prace protetyczne, w których bez zgody kliniki Soldent dokonano jakichkolwiek zmian, w szczególności spowodowanych ingerencją osób trzecich;
• uszkodzenia powstałe na skutek uczestnictwa w wypadkach komunikacyjnych;
• uszkodzenia spowodowane używaniem niezgodnym z przeznaczeniem;
• wady powstałe wskutek uszkodzenia mechanicznego;
• wady wynikłe z przyczyny czynników zewnętrznych;
• uszkodzenia powstałe w przypadkach samodzielnej próby naprawy prac protetycznych;
• uszkodzenia powstałe na skutek braku właściwej higieny jamy ustnej;
• okresowe kontrole, naprawa i wymiana wynikająca z normalnego użytkowania;
• przebarwienia od nikotyny i kamienia nazębnego wynikające z zaniedbań higienicznych;
• gwarancja nie obejmuje stanu zębów filarowych i dziąseł oraz ich leczenia.
Korzystanie z gwarancji wymaga ponadto:
• poddawania się profesjonalnej higienizacji co pół roku lub w innym czasie zalecanym przez lekarza dentystę czy higienistkę;
• przeprowadzania fluoryzacji zębów, podczas wyznaczonych wizyt kontrolnych;
• przedstawienia aktualnego panoramicznego zdjęcia rentgenowskiego wg zaleceń lekarza;
• regularnego poddawania się zabiegom stomatologicznym zalecanym przez dentystę.

Zniszczony ząb, jak mogę go odbudować?

Jeśli nie ma możliwości odbudowy zęba za pomocą standardowego wypełnienia kompozytowego (takie wypełnienie z racji swoich rozmiarów po prostu nie będzie się trzymać) idealnym rozwiązaniem dla zęba jest wykonanie korony protetycznej, która skutecznie i na wiele lat go odbuduje.

Złamany ząb, czy da się odtworzyć naturalny ząb?

Tak, jak najbardziej, doświadczony lekarz wykonana taką koronę pełnoceramiczną, która nie będzie różniła się od naturalnego zęba.

Ząb jedynka – złamany. Dlaczego korona a nie zwykłe wypełnienie kompozytowe?

W przypadku „jedynek” wypełnienie kompozytowe nie gwarantuje trwałości. Dlatego skuteczne będzie wykonanie korony lub licówki.

Czy zawsze należy zęba przeleczyć kanałowo zanim wykona się koronę?

Leczenie kanałowe wykonuje się tylko wtedy, kiedy są do tego wskazania. Nikt nie przeprowadza takiego leczenia przed założeniem koron, chyba że zęby były już leczone endodontycznie i kanały są niedopełnione, ze zmianami okołowierzchołkowymi itp. Jeśli sytuacja wymaga większego szlifowania tkanki zębowej, w żywym zębie może nastąpić zranienie miazgi zęba (nerwu) i w konsekwencji powinno być wykonane leczenie kanałowe.

Co z zębem pod koroną, jeśli zacznie się psuć?

Stomatolog stawia diagnozę i podejmuje leczenie zęba. W niektórych przypadkach udaje się wyleczyć ząb bez konieczności wykonywania nowej korony.

Czy jest jakiś określony wiek, w którym można założyć korony?

Nie ma określonego wieku, jeśli jest takie wskazanie, to korona na zębie będzie dobrym rozwiązaniem, żeby utrzymać ząb na wiele lat.

Mam zdrowe zęby, ale wygląd estetyczny mnie przeraża?

Jest wiele sposobów na poprawienie estetyki, wszystko zależy od stanu uzębienia. Jeśli na przednich zębach występują nieestetyczne wypełnienia, ale są to żywe zęby, dobrym rozwiązaniem byłyby licówki. Wtedy nie szlifuje się zęba tak mocno, jak pod koronę. Na ząb po leczeniu kanałowym najlepszą opcją będzie korona. Licówkami i koronami można skorygować kształt zębów, wyrównać ich linię.

Mam krzywe zęby, czy wyrównam ich kształt koronami i licówkami?

Wszystko zależy od tego jak bardzo zęby są stłoczone. W niektórych przypadkach można poprawić zgryz za pomocą koron lub licówek. Natomiast jeśli wada zgryzu jest duża to należy rozważyć przeprowadzenie leczenia ortodontycznego.

Czy można założyć korony na zdrowe zęby?

Tak, można założyć. Jednak trzeba wziąć pod uwagę zasadność takiego rozwiązania, ponieważ nic nie zastąpi naturalnego zęba, aby poprawić estetykę „uśmiechu” warto zastanowić się nad innym rozwiązaniem.

Co to jest licówka ?

Jest to cieniutka płytka z porcelany przyklejana do własnego zęba przy pomocy specjalnego kleju.

Kiedy warto zastosować licówkę?

Licówki ceramiczne świetnie nadają się do zmiany koloru i kształtu zębów. Najczęściej wykonuje się je u pacjentów, których zęby są przebarwione, np. po antybiotykach i nie ma możliwości ich wybielania nawet w gabinecie. Licówkami można też zmienić kształt zębów, np. delikatnie je powiększając. Efekty estetyczne są wielorakie, zaskakujące, oczywiście pozytywnie, a także stosunkowo szybkie.

Licówki wykonujemy u Pacjentów, którzy:

• chcą zmienić kształt zębów;
• chcą zmienić kolor zębów ( rozjaśnić , zamaskować przebarwienia zęba);
• chcą zamknąć szpary pomiędzy zębami;
• mają nieestetyczne wypełnienia w zębach przednich;
• chcą delikatnie skorygować ustawienie zębów;
• posiadają liczne uszkodzenia szkliwa i ubytki przyszyjkowe;
• chcą wydłużyć starte z wiekiem zęby.

Czy u każdego pacjenta można wykonać licówki?

Wszystko zależy od warunków. Jeśli zęby są leczone kanałowo, mocno zniszczone z licznymi wypełnieniami wówczas zdecydowanie lepszy i trwalszy efekt osiągniemy wykonując korony porcelanowe.

Jakie są przeciwskazania do założenia licówek?

• wady zgryzu, które mogłyby spowodować uszkodzenie lub utratę licówek;
• bruksizm;
• niedbałość o higienę jamy ustnej;
• znaczne zniszczenie części koronowej zęba.

Czym się różni licówka od korony?

Licówki to cienkie, ceramiczne płatki, które przykleja się na wargową powierzchnię zęba . Korona swoim zasięgiem obejmuje wszystkie powierzchnie zęba.

Co to jest most?

Most to uzupełnienie protetyczne składające się z koron osadzonych na zębach filarowych i połączonych ze sobą przęsłami zastępującymi brakujące zęby. Most to połączenie kilku koron. Np. przy braku jednego zęba zakładamy korony na dwa sąsiednie, a pomiędzy nimi jest trzecia korona, która zastępuje brakujący ząb. Wszystkie trzy korony są ze sobą połączone.

Czym się różni korona od mostu protetycznego?

Pojedyncza korona protetyczna obejmuje jeden ząb. Natomiast w przypadku braków międzyzębowych, korony protetyczne można wykorzystać do zamocowania brakujących zębów pomiędzy nimi. Wówczas wykonuje się korony na zęby własne pacjenta, a brakujący ząb lub zęby mocuje między nimi na zasadzie przęsła – dlatego most protetyczny.

 

PROTETYKA 3D


 

Co oznacza protetyka 3 D ?

Protetyka 3 D – oznacza nową technologię tworzenia pięknego uśmiechu w trzech wymiarach. Praca w systemie CAD/CAM wprowadziła klinikę Soldent całkowicie w XXI wiek komputerowej protetyki cyfrowej.

Dlaczego system CEREC tak zrewolucjonizował świat protetyki?

Cerec jest rewolucyjnym systemem komputerowego projektowania i wykonywania pełnoceramicznych uzupełnień protetycznych, a co bardzo ważne wykonania ich bez konieczności pobierania nieprzyjemnych dla pacjenta wycisków oraz skrócenia całego leczenia do jednej wizyty.
Co wyróżnia system CEREC?

 • Skrócenie czasu leczenia do jednej wizyty;
 • brak tymczasowych koron lub mostów;
 • brak nieprzyjemnych wycisków;
 • dużo większa dokładność pracy;
 • wysoka estetyka;
 • możliwość wizualizacji wykonywanych koron i mostów;
 • brak nieestetycznego metalu.
Korona na jednej wizycie, czy to możliwe?

Tak, to jest możliwe. Dzięki zaawansowanej technologii CEREC pacjenci mogą zrekonstruować uzębienie już podczas jednej wizyty u stomatologa

Czy wykonanie korony w 1 dzień gwarantuje 100 % estetyki i jakości?

W protetyce komputerowej wszystkie prace protetyczne wykonywane są z fabrycznie przygotowanych bloczków ceramicznych mających wytrzymałość 3-4 krotnie większą niż tradycyjne korony i mosty. Precyzja wykonania i wytworzenia uzupełnień jest dużo wyższa ponieważ jest to materiał jednolity a projekt wykonywany jest w 28- krotnym powiększeniu. Rezygnując z utartych schematów i decydując się na wycięcie uzupełnienia frezarką numeryczną decydujemy się na pracę wykonaną z dokładnością 25 mikronów ( grubość włosa ludzkiego to 70-120 mikronów).

Czy koronę wykonuje technik protetyk?

Protetykę w systemie CEREC może wykonać lekarz lub protetyk, który przeszedł specjalne szkolenie w tym zakresie.

Co to znaczy wirtualne / cyfrowe laboratorium?

Laboratorium SoldentLab specjalizuje się w wykonywaniu prac pełnoceramicznych za pomocą systemu Cerec 3D.
 Praca z tym systemem wprowadziła laboratorium całkowicie w XXI wiek komputerowej protetyki cyfrowej.

Co to znaczy protetyka bez wycisków?

Dzięki systemowi Cerec nie wykonujemy wycisków. Alternatywą jest bardzo precyzyjny skaner optyczny za pomocą którego skanuje się jamę ustną pacjenta uzyskując trójwymiarowy obraz na monitorze komputera.

Czy to prawda, że pacjent będzie mógł zobaczyć koronę w komputerze?

W systemie Cerec3D pacjent może czynnie brać udział w projektowaniu kształtu swoich zębów, a całość jest widoczna na monitorze komputera. Zaprojektowane uzupełnienie wygląda w rzeczywistości w ustach pacjenta tak, jak na ekranie monitora, dzięki temu ryzyko niezadowolenia z efektów leczenia ograniczamy do minimum.

Dlaczego CEREC?
 • Bezpieczny;
 • Wypróbowany;
 • Opłacalny;
 • Precyzyjne, naturalnie wyglądające i szybkie odbudowy;
Czy w klinice Soldent lekarze posiadają duże doświadczenie w pracy w systemie CEREC?

Tak, jako jedni z pierwszych w Polsce rozpoczęliśmy pracę w najnowszej technologii z dziedziny protetyki komputerowej dzięki, której możemy wykonać odbudowę zębów na jednej wizycie. Klinika Soldent prowadzi szkolenia dla lekarzy stomatologów oraz techników dentystycznych z zakresu systemu Cerec 3D (system SW 4.0 i inLab 4.0). Posiada tytuł Certyfikowanego Trenera Sirony wydanego przez ISCD (International Society of Computerized Dentistry), co pozwala nam na prowadzenie autoryzowanych wykładów i szkoleń przez Sirona.