Wizyta

WIZYTA W KLINICE SOLDENT

Jakie usługi stomatologiczne świadczy klinika Estetycznej Ortodoncji i Implantologii?

Klinika Estetycznej Ortodoncji i Implantologii Soldent oferuje usługi medyczne w zakresie:

 • badanie diagnostyczne;
 • udzielanie indywidualnych porad i konsultacji;
 • stomatologia zachowawcza z endodoncją (dorośli i dzieci);
 • ortodoncja;
 • implantologia
 • protetyka;
 • rentgenodiagnostyka;
 • chirurgia stomatologiczna w znieczuleniu miejscowym;
 • leczenie bruksizmu;
 • profilaktyka i higiena jamy ustnej;
 • porady w zakresie chorób błon śluzowych i przyzębia;
 • zabiegi w znieczuleniu ogólnym;

 

W jaki sposób udzielane są świadczenia zdrowotne?

Świadczenia zdrowotne udzielane są w miarę możliwości w dniu zgłoszenia lub w innym terminie uzgodnionym z pacjentem, według ustalonej kolejności, w dniach i godzinach ich udzielania. Bezwzględne pierwszeństwo mają osoby wcześniej zapisane na wizytę.

Jak umówić się na wizytę?

Rejestracja pacjentów odbywa się w każdej dostępnej formie, tj. osobiście, za pośrednictwem członków rodziny lub osób trzecich, telefonicznie – 22 620 10 30 lub drogą email – soldent@soldent.pl, z wyznaczeniem dnia i godziny realizacji świadczenia zdrowotnego.

Jakie rozwiązanie proponuje klinika Soldent w przypadku braku terminu u danego lekarza?

Jeśli pacjent ma już lekarza prowadzącego lub został skierowany do danego lekarza a brak w danym lub najbliższym czasie terminu recepcjonistka proponuje wizytę u innego lekarza.

Celem przyspieszenia termin wizyty Klinika Estetycznej Ortodoncji i Implantologii prowadzi listę rezerwową. Po wcześniejszym uzgodnieniu z pacjentem z listy rezerwowej wpisywany jest pacjent na pierwsze miejsce zwolnione przez innego pacjenta.

Pierwsza wizyta, jak należy się zarejestrować w recepcji?

Przed pierwszą wizytą pacjent powinien przybyć 15 minut przez planowaną godziną wizyty i udostępnić dokument tożsamości, celem założenia dokumentacji indywidualnej pacjenta oraz wypełnić i podpisać Kwestionariusz Zdrowia.

Jak przygotować się na wizytę?

Jeśli posiadasz ważne zdjęcie RTG warto je wziąć ze sobą.

Jeśli pacjent aktualnie przyjmuje leki lub występują u niego dolegliwości zdrowotne zobowiązany jest poinformować o tym lekarza.

Jaki czas przeznaczony jest na wizytę?

Umawiając się na wizytę u stomatologa dobrze jest sprecyzować cel wizyty, aby na wizytę został zarezerwowany odpowiedni czas.

Na standardową wizytę przeznaczony jest czas – 30 minut, na konsultację 30-60 minut. Czas kolejnej wizyty ustala lekarz stomatolog.

Czy pacjent otrzyma powiadomienie o umówionej wizycie?

Na dzień przed umówionym terminem wizyty pacjent otrzymuje sms przypominający o wizycie. W przypadku rezygnacji z wizyty pacjent powinien telefonicznie lub drogą email powiadomić o tym recepcję lub lekarza.

Jak odbywa się konsultacja stomatologiczna?

Podczas pierwszej wizyty lekarz udziela pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu informacji, w formie przystępnej, na temat stanu zdrowia pacjenta, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych, o możliwych do przewidzenia następstwach ich zastosowania lub zaniechania, o wynikach leczenia oraz rokowaniach

 

Czy pacjentowi z bólem zęba lekarz w klinice Soldent może odmówić leczenia?

Klinika Estetycznej Ortodoncji i Implantologii Soldent nie może odmówić udzielenia świadczenia zdrowotnego osobie, która potrzebuje natychmiastowego udzielenia takiego świadczenia, ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia. W stanach nagłych świadczenia zdrowotne są udzielane niezwłocznie. Osoby wymagające pilnej interwencji lekarskiej – nie będącej zagrożeniem zdrowia i życia zapisujemy na najbliższy wolny termin, między pacjentami, na listę rezerwową lub kierujemy na ostry dyżur stomatologiczny, gdzie zostanie udzielona doraźna pomoc. Na kontynuację leczenia zapraszamy ponownie do naszego gabinetu.

 

Awaria ortodontyczną/protetyczną/ból zęba – jak umówić się na wizytę?

 

Pacjenci z bólem zęba, awarią aparatu ortodontycznego lub awarią protetyczną przyjmowani są między pacjentami lub przez lekarza, który w danej chwili nie przyjmuje żadnego pacjenta. W przypadku przedłużających się zabiegów stomatologicznych i dużej ilości pacjentów czas oczekiwania może być długi, dlatego prosimy o wyrozumiałość.

 

Kiedy lekarz może odstąpić od leczenia pacjenta?

Lekarz dentysta może odmówić leczenia (nie będącego zagrożeniem życia lub śmierci) w następujących przypadkach:

 • pacjent spóźnił się na wizytę powyżej 15 minut i lekarz nie będzie miał odpowiedniej rezerwy czasowej aby go przyjąć;
 • pacjent nie zapisał z odpowiednim wyprzedzeniem na wizytę, a brak obecnie wolnych terminów;
 • odmówił wypełnienia i podpisania Kwestionariusza Zdrowia;
 • pacjent nie zaakceptował i nie podpisał zgody na leczenie;
 • pacjent jest niepełnoletni i przyszedł na wizytę bez opiekuna prawnego;
 • pacjent cierpi na poważne choroby psychiczne, które mogłyby mieć wpływ np. w przypadku leczenia ortodontycznego na osiągniecie sukcesów w leczeniu; inne choroby mogące źle wpływać na leczenie stomatologiczne;
 • pacjent znajdujący się pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających;
 • trudne przypadki medyczne, których nie wykonuje się w gabinecie stomatologicznym.
 • pacjent nie zgadza się na zastosowanie zabiegów/procedur niezbędnych do przeprowadzenia prawidłowego leczenia;
 • pacjent odmawia zapłaty za usługę stomatologiczną;
 • inne czynniki np. brak poprawnej komunikacji między lekarzem a pacjentem;

 

Jak odwołać wizytę?

Wizytę można odwołać telefonicznie, osobiście lub drogą email najpóźniej z samego rana w dniu planowanej wizyty. Wcześniejsze powiadomienie pozwoli na przyjęcie Pacjentów z list rezerwowych lub natychmiastową obsługę osób z silnymi dolegliwościami bólowymi.

Jak traktowane są spóźnienia pacjentów?

Spóźnienia na wizytę powyżej 15 minut są traktowane jako rezygnacja z wizyty. Po tym czasie przyjmowany jest kolejny pacjent.

 

Czy zdarzają się opóźnienia w przyjmowaniu pacjentów w klinice Soldent?

Staramy się robić wszystko, aby nie było opóźnień w przyjmowaniu pacjentów. Niestety czasami występują nieprzewidziane sytuacje i niektóre zabiegi przedłużają się. Dlatego prosimy, aby pacjenci mieli przygotowaną odpowiednią rezerwę czasową na wizytę i ze zrozumieniem podchodzili do kilkuminutowych opóźnień.

Czy warto zaufać klinice SOLDENT?

Soldent v09 (2)

Jest to miejsce, gdzie możemy zaoferować Państwu kompleksowe usługi na światowym poziomie. Każdy pacjent poczuje się u nas wyjątkowo, zapewniamy profesjonalną opiekę stomatologiczną, zwracamy szczególną uwagę na jakość i estetykę wykonywanych prac. Posiadamy najbardziej zaawansowany technologicznie sprzęt do rentgenodiagnostyki, sprzęt do wykonywania komputerowych koron CEREC oraz własne laboratorium protetyczne.

Jesteśmy pionierami w dziedzinie implantologii, protetyki komputerowej oraz ortodoncji lingwalnej.