Polityka Prywatności

Poufność danych i ochrona prywatności Państwa danych stanowi dla nas kwestię priorytetową. W związku z tym w trosce o bezpieczeństwo Państwa danych oraz respektując obowiązujące przepisy prawa, w SOLDENT SOŁTYK spółka komandytowa ustanowiono niniejszą politykę określającą zasady dotyczące sposobu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych.

 

1. ADMINISTRATOR DANYCH:

Administratorem Pana/Pani danych osobowych SOLDENT SOŁTYK spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie przy ul. Bagno 2 lok. 7, 00-112 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000421752, NIP: 5252531834, zwaną w dalszej „SOLDENT,

2. ZAKRES POLITYKI PRYWATNOŚCI:

Niniejsza Polityka prywatności ma na celu poinformowanie Państwa o sposobie, w jaki SOLDENT korzysta z danych osobowych, jakie informacje są zbierane i oceniane o użytkownikach naszych stron, aplikacji online lub naszych platform mobilnych („usługi online”), a następnie wykorzystywane, przekazywane stronom trzecim lub przetwarzane w inny sposób.

3. ZBIERANIE INFORMACJI:
 • SOLDENT będzie gromadził Państwa dane osobowe w określonych, jasno sprecyzowanych i uzasadnionych celach. SOLDENT nie będzie traktował danych osobowych w sposób niezgodny z tymi celami. Zbierając dane osobowe, SOLDENT informuje osobę zainteresowaną w czasie lub przed zebraniem danych, a przynajmniej przed użyciem danych w określonym celu. SOLDENT zobowiązuje się do gromadzenia wyłącznie tych informacji, które są adekwatne, istotne i nie wykraczające poza cel, w jakim są gromadzone.  Jeżeli zajdzie taka konieczność, SOLDENT podejmie wszelkie uzasadnione kroki w celu sprawdzenia dokładności i aktualności gromadzonych danych osobowych.
 • Ze względu na bezpieczeństwo danych oraz w celu optymalizacji łatwości użytkowania, zbieramy także dane nieosobowe w związku z korzystaniem z naszych usług online. Na przykład, zapisywane są informacje o wykorzystywanej wyszukiwarce internetowej, systemie operacyjnym, nazwie domeny strony odwiedzanej przed wejściem na naszą stronę, liczba wizyt oraz czas spędzony na naszej stronie i odwiedzanych konkretnych stronach. Takie automatycznie zbierane dane nie są związane z danymi z innych źródeł.
3. DANE ZBIERANE AUTOMATYCZNIE

Podczas wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie rejestrowane są dane dotyczące Państwa aktywności, m. in. adres IP, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te wykorzystywane są tylko i wyłącznie w celach administracyjnych i statystycznych.

PLIKI COOKIES
Co to są pliki „Cookie”?

Cookies (ciasteczka) są to pojedyncze, małe pliki tekstowe, wysyłane przez odwiedzane strony internetowe i pobierane na komputerze użytkownika. Informacje zawarte w tych plikach pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie przez stronę, która je utworzyła. Tym samym strona internetowa nie może mieć dostępu do innych plików znajdujących się na komputerze użytkownika.

W jakim celu strona internetowa SOLDENT korzysta z plików cookie?

Pliki Cookies używane na stronie internetowej SOLDENT umożliwiają odpowiednią personalizację wyświetlanych na niej informacji i zaprezentowanie treści dostosowanej do potrzeb użytkownika. Pozwalają także na mierzenie interakcji użytkowników na stronie internetowej.

Stosujemy ciasteczka w celu dostosowywania i poprawiania sposobu działania witryny, a także do mierzenia skuteczności przeprowadzanych akcji, zainteresowań osób odwiedzających oraz w celu dostosowania reklam do indywidualnych potrzeb użytkowników.

Ciasteczka pozwalają dodatkowo badać upodobania użytkowników i tym samym podnosić jakość naszych usług, umożliwiają także sprawdzanie wyników online.

Przykłady wykorzystania plików Cookies na stronach internetowych SOLDENT:

 1. mierzenie ruchu użytkownika na stronie za pomocą kodu Google Analytics, więcej informacji na stronie: https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=pl.
 2. mierzenie skuteczności (śledzenie konwersji) prowadzonych akcji na rzecz SOLDENT, np. w sieci reklamowej Google, programach partnerskich.
 3. dopasowanie treści reklam emitowanych w sieci reklamowej Google (remarketing), więcej informacji o plikach Cookies wykorzystywanych w sieci reklamowej Google można znaleźć na stronie:
  https://support.google.com/google-ads.
 4. ustanowienie, utrzymanie i zarządzanie sesją użytkownika, a także zapamiętanie preferencji i innych ustawień na stronie SOLDENT.
 5. weryfikacja autentyczności sesji przeglądarki.
 6. optymalizacja i zwiększenie wydajności usług świadczonych przez SOLDENT.

Wykorzystywanie plików Cookies przez podmioty współpracujące z SOLDENT:

 1. pl  – w zakresie prowadzenia marketingu internetowego.
 2. Google Analytics – w zakresie analityki internetowej.
 3. Gemius Traffic – w zakresie analityki internetowej.
 4. pl – w zakresie prowadzenia marketingu internetowego
 5. Facebook,
 6. YouTube,
 7. Instagram

Jakich plików „Cookies” używamy?
Na stronie SOLDENT mogą być używane dwa rodzaje plików Cookies:

 1. sesyjne – pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
 2. stałe – pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach pliku albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

Czy może Pan/Pani zrezygnować z akceptowania Cookies?

Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Z czym się wiąże odmowa na korzystane z plików Cookies?

Bez plików Cookies nie będzie Pan/Pani mógł/mogła sprawdzać wyniki online na stronie SOLDENT.

Dodatkowo niektóre funkcje serwisu mogą nie działać poprawnie lub mogą być niedostępne ponieważ pliki Cookies umożliwiają weryfikację autentyczności sesji przeglądarki oraz mają wpływ na optymalizację i zwiększenie wydajności usług świadczonych przez SOLDENT.

4. WYKORZYSTANIE DANYCH OSOBOWYCH:

Co do zasady, dane osobowe udostępniane przez Państwa są przetwarzane i wykorzystywane przez SOLDENT wyłącznie do wskazanych celów. Obejmują one w szczególności:

 1. Realizację, usprawnianie i wspieranie naszych usług online:powyższe obejmuje analizy danych, określanie trendów wśród użytkowników oraz obliczenia i statystyki wzorców dostępu przez użytkowników.
 2. Marketing:Państwa dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie na potrzeby marketingowe, takie jak badania, loterie lub inne kampanie reklamowe, jeśli wyrazili Państwo zgodę na takie wykorzystanie. Państwa zgoda na wykorzystywanie danych osobowych do celów marketingowych być wycofana w każdym momencie.
 3. Korzystanie z formularza kontaktowego:Jeśli korzystają Państwo z formularza kontaktowego w celu zadania pytania, informacje ujawnione przez Państwa w tym formularzu, w tym Państwa dane kontaktowe, są wykorzystywane do przetworzenia zapytania i zapisywane do późniejszego wykorzystania w przypadku kolejnych pytań. Jeśli okaże się to konieczne do przetworzenia Państwa zapytania, możemy też przekazywać Państwa dane osobowe do innych zaangażowanych stron trzecich.

Spółka nie będzie przechowywała Państwa danych osobowych dłużej niż będzie to konieczne do osiągnięcia celów, do jakich dane zostały zgromadzone lub dłużej niż jest to określone prawem.

5. PRZEKAZYWANIE I UJAWNIANIE PANSTWA DANYCH OSOBOWYCH:

W celu świadczenia pewnych usług, współpracujemy z usługodawcami zewnętrznymi. Tacy usługodawcy mogą wykorzystywać lub przekazywać dane zebrane i przetwarzane przez nas wyłącznie w celu realizacji zleceń złożonych przez SOLDENT, a są to:

 • podmioty zapewniające obsługę i bezpieczeństwo Strony,
 • dostawy usług IT,
 • podmioty świadczące usługi przechowywania i archiwizacji,
 • agencje marketingowe.

Przekażemy Państwa dane osobowe w celu:

 1. wdrożenia lub przestrzegania prawa, przepisu, orzeczenia wydanego przez urząd publiczny lub przestrzegania innych środków przymusu,
 2. wykrywania lub zapobiegania zagrożeniom bezpieczeństwa, oszustwom lub innym działaniom złośliwym,
6. PRAWO DO INFORMACJI, PRAWO DO WYCOFANIA I USUNIĘCIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH:

Mają Państwo prawo do zażądania pisemnych informacji o Państwa danych osobowych przechowywanych przez nas. Ponadto, w związku z wykorzystaniem Państwa danych osobowych, mają Państwo prawo do korekty, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do złożenia skargi do urzędu ochrony danych osobowych. Takie żądania oraz wszelkie inne pytania prosimy przesyłać do punktu kontaktowego wskazanego w punkcie 8.

7. MIĘDZYNARODOWY TRANSFER DANYCH OSOBOWYCH:

SOLDENT nie udostępnia Państwa danych osobowych zagranicę.

KONTAKT:

Wszelkie pytania dotyczące Polityki prywatności lub przetwarzania Państwa danych należy kierować do:

SOLDENT SOŁTYK spółka komandytowa.
ul. Bagno 2 LU 7
00-112 Warszawa
POLSKA
iod@soldent.pl

8.WYRAŻENIE ZGODY NA NINIEJSZĄ POLITYKĘ PRYWATNOŚCI:

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na niniejsze warunki polityki prywatności. Jeżeli nie zgadzają się Państwo z którymkolwiek zapisem polityki, radzimy nie korzystać z witryny i nie przesyłać informacji osobistych.

Zostań pacjentem
centrum Soldent!

(22) 620 10 30
soldent@soldent.pl

ul. Bagno 2 / LU 7 (wejście E), Warszawa